Curiosity отново е намерил следи от органични вещества на Марс

По резултатите от изучаването на образците почва от така наречените дюни на Багнолд, които е направил марсохода Curiosity, учените са направили изводи за съществуването на повърхноста на Марс на големи запаси от органика. Това е вече второ предполагаемо 'находище' на органика на Червената планета . Описанието на изследването е публикувано в списание Nature Astronomy.

Mars
МКС
Луна
Меркурий
Спътници
Сатурн
Юпитер
[02-11-2021] Curiosity отново е намерил следи от органични вещества на Марс
По резултатите от изучаването на образците почва от така наречените дюни на Багнолд, които е направил марсохода Curiosity, учените са направили изводи за съществуването на повърхноста на Марс на големи запаси от органика. Това е вече второ предполагаемо 'находище' на органика на Червената планета . Описанието на изследването е публикувано в списание Nature Astronomy.

"Аминокиселини в тези обраци почва ние не сме намерили , но там има производни на бензола и амоняк, феноли , фосфорна киселина и високомулякулярни съединения. Произходът на тези вещества , ние засега не сме установили" пишат изследователите.
Първата органика на Марс Curiosity намери преди около тригодини в централната част на кратера Гейл. Химическата лаборатория на ровера откри в местни образци следи от производни на бензола , а също така съединения на сяра и много др прости и ароматни въглеводороди.
В рамките на новия анализ , учените от екипа на Curiosity , под ръководството на Пол Махафи са открили още едно голямо ' находище ' на органика на Марс . Този път образците са от друга област на Марс , така наречените дюни на Багнолд.
Тази област на кратера Гейл заинтересува учените с това , че тък роверът откри залехи на пододи , сформирани от горещи източници. В тях някога може да е имало живот. Поради това Curiosity се спираше на различни места на дюните на Багнолд, събираше образци от почва и камъни и ги е прибирал в специално хранилище на лабораторията SAM за по нататъчно изучване.
По рано в рамките на анализа, марсианските образци се нагряваха до високи температури , в резултат на което от тях се отделяха различни газове ,които се изследваха с помоща на хроматограф. Благодарение на това, учените успяха да открият в образците относително прости органически съединения, но посложните , които се разлагат при нагряването не можеше да се открият.
За решаване на този проблем , на марсохода бяха установени прибори за провеждане на опити по така наречената 'мокра химия' . В този случай , раздробените образци се промиваат със специално вещество , което разтваря сложната органика и позволява да се определи нейното съществуване с помоща на хроматографа. На марскохода е установено ограничено количество съдове с това вещество , поради за това опитите по 'мокра химия' образците се избират много внимателно.
В случая с образците от дюните на Багнолд, изборът на Махафи и неговите колеги е бил напълно оправдан. Приборите на марсхода са открили в тях съдениения на бензол , различни амини , феноли , фосфорна киселина , а също така над двадесет различни сложни органически молекули . Техният точен състав все още остава загадка , поради ограничените възможности на лабораторията на Curiosity.
Откриването на сложна органика на две места в различни части от кратера на Гейл - това е важно свидетелство за това, че предишната находка на Curiosity не е била случайност или грешка. Махафи и неговите колеги се надяват , че благодарение на следващи опити , планетолозите ще успеят да намерят следи от аминокиселини и др вещества от които би могло да възникне живот на Марс.
[ИтарТасс]прочетена[284] коментари[0]
Виж Коментарите
Абонирай се
Links
Ring
Web hosting by ICDSoft