На Марс е имало течна вода и активни вулкани

Данните от апарата на НАСА Phoenix Mars Lander, обясняват , как течната вода е взаимодействала с атмосферата на Марс в продължение на цялата история на планетата. Също така предоставят нови доказателства за това , че вулканичната активност и течната вода са присъствали на Марс до съвсем 'не отдавна' - до преди няколко милиона години назад.

Mars
МКС
Луна
Меркурий
Спътници
Сатурн
Юпитер
[13-09-2010] На Марс е имало течна вода и активни вулкани
Данните от апарата на НАСА Phoenix Mars Lander, обясняват , как течната вода е взаимодействала с атмосферата на Марс в продължение на цялата история на планетата. Също така предоставят нови доказателства за това , че вулканичната активност и течната вода са присъствали на Марс до съвсем 'не отдавна' - до преди няколко милиона години назад.

Изводите на учените са основани на данни за въглеродния двуокис от който се състои 95% от марсианската атмосфера. Той може да прониква навсякъде и да указва наличието на течна вода. Phoenix енаправил точни измервания на изотопите на въглерода и кислора във въглеродния дуокис и е уточнил съотношението на стабилните изотопи и тяхната веъзка с марсианската вода и вулканите.
Данните от изследването говорят за това ,че течната вода на Марс е съществувала при температури , близки до замръзването или подобна на хидротермалните системи , аналогични на тези в Йелстоновия горещ извор. От друга страна се оказва , че Марс е била много по активна планета, от колкото се смятаще досега. Резултатите говорят за сравнително скорошно попълване на атмосферата с въглероден двуокис и неговто взаимодействие с течна вода на повърхноста.
Низката гравитация и отсъствието на магнитно поле означава че въглеродния дуокис излита бързо от атмосферата на Марс в космоса. Този процес способства снижаването на количеството леки изотопи въглерод-12 по сравнение с въглерод-13. Ако марсианската атмосфера губи въглероден двуокис само в резултат на този процес, то в нея трябва да има определено съотношение на изтопите, което според данните на Phoenix нее такова.
Тази разлика, по всяка вероятнос е свидетелство за това , че марсианската атмосфера в недалекото минало се попълнила с вулканичен въглероден двуокис. Но следите от вулканична дейност не се наблюдава ясно в съотношението на два други изотопа - кислорд 18 и кислород 16. Учените строят предположение , че въглеродния двуокис е реагирал с течна вода , която обогатява атмосферата с по тежкия изотоп кислород-18. Това означава , че на повърхноста на Марс е има ( или е имало до не отдавна ) течна вода , при това в големи количества , такива , че да са способни да влияят на атмосферата. Изследванията не дават точни координати на водните оазиси или на кативните вулкани , въпреки това , косвените данни са достатъчно надежни, и най простото обяснение на съотношението на изотопите е това обяснение.
Макар спускаемия апарат Phoenix , който кацна на Марс на 25 май 2008г, да престана да фунционира, учените от НАСА продължават да анализират данните събрани в рамките на тази мисия. Измверванията са правени с уреда Phoenix Evolved Gas Analyzer, който е способен да направи много по точен анализ на въглеродния двуокис от аналогичните инструменти на апарата на НАСА Viking, който през 1970г изучава Марс ( до 2008 Viking беше единстения апарат , който е изучавал изотопите в атмосферата на Марс)
[R&D.CNews]прочетена[1777] коментари[3]
Виж Коментарите
Абонирай се
Links
Ring
Web hosting by ICDSoft