По върховете на екваториалните планини на Плутон са открили метанов сняг

На снимки на областа Ктулху - тъмен регион в екваториалните региони на Плутон - планетолозите са открили големи запаси от метанов сняг, който покрива върховете на местните планини и възвишения. Този сняг се е формирал съвсем по различен начин от този по който се образува снега на Земята, пишат астронимите в статия в научното списание Nature Communications.

Mars
МКС
Луна
Меркурий
Спътници
Сатурн
Юпитер
[14-10-2020] По върховете на екваториалните планини на Плутон са открили метанов сняг
На снимки на областа Ктулху - тъмен регион в екваториалните региони на Плутон - планетолозите са открили големи запаси от метанов сняг, който покрива върховете на местните планини и възвишения. Този сняг се е формирал съвсем по различен начин от този по който се образува снега на Земята, пишат астронимите в статия в научното списание Nature Communications.

"Белите шапки на върховете на планините на Плутон са възнинали не в резултат от охлаждане на потоци въздух , които се издигат от низините на склоновете към горните слоеве на атмосферата както това става на Земята, а поради струпването на големи количества метан на височина няколко км от повърхноста на Плутон. Поради това , този газ е кондензирал на върховете на планините" пишат учените в статията.

Практически всичко което знаем днес за Плутон , ние дължим на междупланетната станция New Horizons. Тази станция бе изведена в космоса през януари 2006г, а в средата на юли 2015 станцията достигна системата на Плутон . New Horizons прелетя само на 13хил км от малката планета , като успя да направи множество снимки на повърхноста на планетата.
Данниет от New Horizons указаха на някои интересни особенности на Плутон - е неговите недра може да има гигантски подледен океан от течна вода. Тя може да е своеобразен двигател на тези геологически процесии , следите от които може да се наблюдават на повърхноста на планетата. Поради тов откритие на New Horizons между планетолозите възникнаха много дискусии . Учените се опитват да разберат , как може да възникне такава структура , а също така да узнаят облика на Плутон в далечното минало.
Участниците в научният екип на сондата New Horizons и техните колеги от Франция под ръководството на планетолога от Изследователския център на НАСА 'Еймс' Танги Бертран са открили още една необичайна особенност на Плутон. Те са изучавали релефа на една от областите на малката планета - региона Ктулху. Така астрономите наричат голяма тъмна област на екватора на Плутон , която по форма прилича на кит и е покрита с голямо число кратери, планини и възвишения.
Анализирайки снимките на тези структури , които е направила установената на борда на New Horizons камера LORRI, астрономите са забелязали на склоновете на най-високите върхове множество бели петна. След изуаване на техния състав , учените са изяснили , че те се състоят предимно от метан.
Първоначално планетолозите са предполагали , че това са залечи на метано лед. Но Бертран и неговите колеги са изяснили , че склоновете - и даже върховете на екваториалните планини на Плутон са покрити не само от лед но и от екзотически метанов сняг, който се образува направо на тяхната повърхност.
До този извод планетолозите са стигнали , след като са сметнали , как ще се държи метана в атмосферата на Плутон. При това те са отчели , как моелкулите на газовете взаимодействат със слънчевите лъчи и други източници на топлина. Оказва се , че на екватора на Плутон на височина 2-3км от повърхноста, поради особения характер на движението на ветровете се формират уникални условия благодарение на които парите на метана кондезират и се образува сняг.
За разлиа от Земята , където подобни отложения се образуват в резултат на издигане на топъл въздух към горните слоеве на атмосферта , на Плутон този процес е в обратна посока - в резултат на контакта на студената повъхност на върховете и склоновете с топлите въздушни маси от относително високите слоеве на атмосдерата на малката планета.
По рано , както смята Бертран и неговите колеги , учените не са подозирали ,че подбни явления са възможни. Работата е в това , че те не са отчитали , че поради възникването на даже малки количества метанов сняг и лед, води до увеличаване на отразителната способност на върховете и склоновете в областа на Ктулху. В резултат температурата на тяхната повърхнот рязко се снижава и снегът се формира още по бързо.
Учените предполагат, че по подобен начин са възникнали други загадъчни части от релефа на Плутон - така наречните хребети Тартар разположени на изток от равнината Спътник. Отличителна черта на този планински регион са - страни върхове , които по форма много приличат на небостъргачи или остриета. Бертран и неговите колеги предполагат , че тези върхове са залежи от метанов лед , които също растат 'отгоре надолу'
[ИтарТасс]прочетена[75] коментари[0]
Виж Коментарите
Абонирай се
Links
Ring
Web hosting by ICDSoft