Използването на старите модули от МКС би довело до биозамърсяване на новата РОСС

Сиректорът на Инситута по медико-билогически проблеми към РАН академикът от РАН Олег Орлов е разказал за мидиокобилогическите рискове от разполагането на Руската орбитална служебна станция (РОСС) на полярна орбита. В своя доклад на съвместно заседание на бюрото на Съвета на РАН по космос и президума на Научнотехническият съвет на Роскосмос , той ео ценил различните варианти за създаване на бъдещата орбитална станция.

Mars
МКС
Луна
Меркурий
Спътници
Сатурн
Юпитер
[07-06-2022] Използването на старите модули от МКС би довело до биозамърсяване на новата РОСС
Сиректорът на Инситута по медико-билогически проблеми към РАН академикът от РАН Олег Орлов е разказал за мидиокобилогическите рискове от разполагането на Руската орбитална служебна станция (РОСС) на полярна орбита. В своя доклад на съвместно заседание на бюрото на Съвета на РАН по космос и президума на Научнотехническият съвет на Роскосмос , той ео ценил различните варианти за създаване на бъдещата орбитална станция.

В текущия момент се разглеждат три варианта за създаване на РОСС
1 - на средни ширини -орбита с наклон 51.6градуса и на базата на отделените от МКС руски сегменти
2 - на орбита с наклон 51.6 на базата на нови модули
3 - на полярна орбита с наклон 96.8 градуса

Олег Орлов е започнал с оценка на рисковете от използването на отделените от МКС руски модули в качеството на основи за новата станция на средноширотна орбита. Този подход предизвиква опасения от гледна точка на биозамърсяването .
"Биозамърсяването на орбиталната станция с микрофлора е неизбежно - казва академин Орлов. - Материалите от които е направена станцията, доставяните товари , и накрая самите космонавти носят със себе си микроорганизми , които живеят и се развиват в тази среда. "
Независимо от това, че на процеса по биозамърсяване се противопоставя мерки от профилактики и контрол , биозамърсяването в рамките на многогодишна експлоатация на модулите на станцията постепенно нараства.
"Анализът на резултатите на микробиологическото обследване на средата на обитание на модулите на руският сегмент на МКС свидетстват за това , че състоянието на обитаване на МКС , от 55 експедиция , значително са се влошили - казва Олег Орлов. - Обобщените резултати показват , че в 65% от пробите са открити микроорганизми с количества превишаващи нормативните изисквания"
Директорът на ИМБП РАН е отбелязал , че между представителиет на бактериалната флора , от средата на обитане на МКС са идентифицирани видове , отнасящи се към 3-4 групи по патогенност , стафилококи , стрептококи , бактерии , имащи медицинско значение и спосбни при имунодефицитно състояние на организма на човек да предизвикат алергически реакции и някои видове заболявания на меките тъкани и горните дихателни пътища. Плесените , открити в модулите са способни да предизвикат токсико-алергически заболявания при хората . Но микроорганизмите не заплашват само здравето на хората но и състоянието на техниката.
"Откритите видове гъбички са способни да поразяват материали и оборудване - казва Орлов. - В резултат на жизнедейностите на тези микроорганизми излизат от строя прибори , както това се случи на станцията 'Мир' - в периода на 24 тата експедиция поради такъв проблем излезе от строя уред за комуникационна връзка "
Олег Орлов прави извод , че вариантът за създаване на РОСС от модули от МКС ще доведе до пренасяне на микрофлората от старите към новите модули и това ще ускори процеса по тяхното биозаразяване, което може да създаде потенциални проблеми за екипажа и оборудването.
Главните въпроси от медико биологически характер при реализация на варианта с полярната орбита е свързан с повишаване на радиационните рискове.
По данни на ИМБП , с ръстът на наклона на орбита , значително се увеличава дозата радиация от галактическите лъчи , състоящи се от тежки заредени частици с висока енергия. Това ще доведе до увеличаване на сумарната доза радиация , но това не е критично за продължително пребиваване на хора на тази орбита, макар и да се налагат по твърди ограничения за продължителноста на експедициите.
"При продължителност на полета от 10-11месеца на високоширотни орбити , по общи покзатели на радиоационния риски ние не надвишаваме нормативите ,които са установени в момента , казва академик Орлов. - На полярна орбита се повишава рискът от галактически лъчи , но в момента се водят дейности по създаване на средства за защита. Разработват се средства за дозиметричен контрол на тежките частици , както индивидуални така и общи, в съчетание с изследвания за реалното влияние на галактическите лъчи на различните органи на човешкия организъм. Тези въпроси се изучват, и средства които биха позволи да се предпазят хората се намират в разработка"
Повишените рискове от слънчевата активност.
"Въздействието на протони в резултат на слънчеви изригвания , безусловно , носят допълнителни рискове, но също може да бъдат нивелирани с помоща на прогнозиране на подобни събития , а също така създване на средства за локална и персонална защита на екипажа- казва Олег Орлов. - Този риск ще бъде намален с използване нови защитни материали , използването на които вече се отработва"
По отношение на перспективните медико-биологически изследвания , по думи на Орлов, сега акцент се прави на разработката на технологи за осигуряване на бъдещи междупланетни космически полети . Работата по тях се развива по този начин ,че новите технологии методики отначало се тестват в наземни моделни условия , а станцията предполага да се използва за изпитание на вече готови технологии . От тази гледна точка , варианта за РОСС в нейният високоширотен вариант изглеждат много привлекателно . Има се в предвид по добра връзка , енергетика , възможност за работа на открити платформи на повърхноста на станцията, особенно във варианта с модул с нехерметичен отсек за експерименти в открития космос.
"Ако говорим за перспективи , следва да напомня , че има проект за разполагане на центрофуга с малък радиус в надувен модул , като този проект е удобрен и препоръчан за реализация от Военно-промишлената комисия - казва Олег Орлов. - В случай на реализация на този проект , безусловно ще станем абсолютни лидери по въпросите за създаване на изкуствена гравитация.
Говорейки за рисковет от провеждане на експедици във високоширотният вариант за разполагане на станцията , академик Орлов повдига въпроса за медико биологическата индикация на това трасе . За тази цел се предлага разработването на нов КА за биологичекски експерименти с използване на животни на оборда - 'Бион -3' , за изследване на високоширотни орбитъи. От друаг страна , е подчертал Орлов , използването на такъв спътник не е задължително условие за осовяване на тази орбита.
"Полет Бион с животни на борда е нужен за по детайлно доработване на системите за медико-биологическо осигуряване на полетите , но на текущия ден , може да се твърди , че пилотирани полети на високоширотна орбита са възможни и тяхната безопасност може да бъде осигурена" е казал в заключение Олег Орлов.
[Новости Космонавтики]прочетена[159] коментари[0]
Виж Коментарите
Абонирай се
Links
Ring
Web hosting by ICDSoft