На повърхноста на Бетелгейзе са открити гигантски петна

Наблюденията на Бетелгейзе са показали , че нейната повърхност е покрита с големи петна , което е довело до намаляване на нейната яркост. Астрономите смятат , че петната покриват от 50 до 70 % от повърхноста на звездата . Статията с описание на изследването е публикувана в научното списание Astrophysical Journal Letters.

Mars
МКС
Луна
Меркурий
Спътници
Сатурн
Юпитер
[29-06-2020] На повърхноста на Бетелгейзе са открити гигантски петна
Наблюденията на Бетелгейзе са показали , че нейната повърхност е покрита с големи петна , което е довело до намаляване на нейната яркост. Астрономите смятат , че петната покриват от 50 до 70 % от повърхноста на звездата . Статията с описание на изследването е публикувана в научното списание Astrophysical Journal Letters.

"Ние се удивихме, че яркоста на Бетелгейзе намаля на 20%. Тази промяна говори за това ,че едвали облак прах предизвиква това. Има изменение в яркоста на самото светило. " е коментирал научното изследване един от авторите - астронома от Източно Азиатската обсерватория Стив Маерс.
Бетелгейзе - една от най-големите и ярки звезди на небосклона е разположена в съзвездието Орион. Благодарение на големите си раземри и маса,която е 15-25 Слънчеви маси , и поради това , че се намира относително близо до Земята , Бетелгейзе може да се наблюдава лесно с невъоръжено око. Ако тази звезда се намираше на мястото на нашето Слънце, то нейните външни слоеве щяха да достигат до орбитата на Марс или Юпитер.
Астрономите смятат, че Бетелгейзе се намира на последния етап от звездната еволюция - стадия на червен свръхгигант. Така учените именуват престарелите звезди , които практически са свършили водородното си гориво , те рязко се разширяват и започват да изхвърлят веществото от външната си обвивка в открития космос. В резултат се образува огромно количество прах и се формират газо-прахови мъглявини.
Някои особености в колебанията на яркоста на Бетелгейзе указват на това ,че тази звезда ще завърши своето съществуване в близките няколко хиляди години. Тя ще се превърне в свръхнова която ще се вижда от Земята даже през деня.
В края на декември 2019 учените са забелязали , че яркоста на Бетелгейзе започна рязко да намалява. Към началото на януари силата на нейното светене е намаляла с почти 63%, достигайки рекордно малки значения за последните 25 г през които е наблюдавана.
Първите наблюдения , както отбелязва Маерс и неговите колеги , учените са провели с помоща на оптически телескопи. Поради това учените не са могли точно да определят причината за потъмняването . Астрономите са предположили три хипотези - реално снижаване на яркоста по цялата повърхнност , появяване на петна или образуване на облаци прах които закриват звездата от нас.
Маерс и неговите коелги са се опитали да изяснят реалната причина за това явление с помоща на два микровълнови телескопа - телескопа на Джеймс Максвел на Хавайските острови и телескопа APEX , който е разполиожен в чилийската високо планинска обсерватория Чахнантор.
В диапазона , на който са настроени тези телескопи , микровълновото излъчване особенно активно взаимодейтва с частиците на космическия прах.Ако действително имаше облаци прах между нас и Бетелгтейзе , то тези телескопи щяха да ги открият. Снижаването на яркоста от своя страна би значело , че самата звезда е намалила яркоста си .
Данните са показали , че втората теория е по близка до истината . Независимо то голямото количество прах в околностите на червените свръхгиганти , яркоста на Бетелгейзе в микровълновия диапазон е паднала само с 20%. Според пресмятанията на учените , нещо подобо би се получило ако повърхноста на звездата стане по студена с 200 келвина.
Както отбелязват Маерс и неговите колеги , това е напълно възможно . Но много по вероятен е друг вариант , който е подкрепен от декемврийски снимки на Бетелгейзе. Както предполагат изследователите от 50 до 70 % от повърхноста на звездата е покритас с огромни петна. Както и петната по Слънцео , те представляват области , в които става пренастройване на магното поле на звездата и се забавя кръговрата на плазмата . В резултат на това , в тези райони става по студено.
Според учените , възможно е на Бетелгейзе да е настъпил минимума на активноста на звездта , подобно на минимумите на Слънчевата активност. Маер и неговите колеги се надяват да получат потвърждение на тази хипитеза, когато Бетелгейзе се 'събуди' . Тогава яркоста на звездата ще се възстанови.
[ИтарТасс]прочетена[122] коментари[0]
Виж Коментарите
Абонирай се
Links
Ring
Web hosting by ICDSoft