Геофизици са доказали наличието в недрата на спътник а Юпитер на солен океан.

Геофизици от Гермнания, САЩ и Швеция са съобщили за наличието на убедителни доказателства в полза на това, че на най-големият спътник на Юпитер - Ганимед - има солен океан под леда. Резултатите от изследването са публикувани в Journal of Geophysical Research: Space Physics.

Mars
МКС
Луна
Меркурий
Спътници
Сатурн
Юпитер
[13-03-2015] Геофизици са доказали наличието в недрата на спътник а Юпитер на солен океан.
Геофизици от Гермнания, САЩ и Швеция са съобщили за наличието на убедителни доказателства в полза на това, че на най-големият спътник на Юпитер - Ганимед - има солен океан под леда. Резултатите от изследването са публикувани в Journal of Geophysical Research: Space Physics.

Най-големият спътник в Слънчевата система е единственият , имащ собствено магнитно поле. Както смятат учените , това е свързано с движение на материя в неговото металическо ядро. За Ганимедса характерни полярни сияия , аналогични на земните , а на неговота магнитосфера оказва значително влияние магнитното поле на Юпитер.
През 1990те години , сондаат на НАСА 'Галилео' изследва магнитното поле на Ганимед и установи, че на дълбочина около 170км под повърхноста може да има течен океан. Но със същата веротятност , откритите особенности може да се свържат с вътрешното магнитно поле.
Сега учените използвайки телескопа Хабъл , са успели да проследвят влиянието на електропроводящия солен океан под леда на Ганимед на полярните сияния. Този океан , както се оказва, смегчава колебанията на магнитното поле на полюсите на спътника, предизвикани от влиянието на магнитосферата на Юпитер. Учените твърдят , че сондата 'Галилео' не е успяла да зафиксира такъв ефект , тъй като е прелетяла около Ганимед в продължение на 20 мин . Това е било недостатъчно за непрекъснати наблюдеия , каквито е провел телескопа Хабъл в продължениен а седем часа.
Според геофизиците , затовреният между два сля лед солен океан се намира на дълбочини между 150км и 250км от повърхноста или под 330км . Такова местоположение на океана свидетества за вероятното отсъствие на Ганимед на термални източници ( каквито има по всяка вероятност на Енцелад , спътника на Сатурн) , които при отсъствие на достъп до слънчева светлина , служат за основен източник на енергия на възможните живи организми.
Изследването на спътника на Юпитер ще продължи с помоща на апарата на ЕКА JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer). Тази междупланетна станция ще бъде изведена в космоса през 2022г и ще достигне целта към 2032г. Стойноста на мисията по изследването на океаните на спътниците на Юпитер - Ганимед, Европа и Калисто се оценя на около 900 млн евро.
[www.lenta.ru]прочетена[2531] коментари[0]
Виж Коментарите
Абонирай се
Links