Възможно е , Млечният път да има невидим съсед - галактика.

Астрономи от Калифорнийският университет в Бъркли , са открили косвени доказателства , че Млечният път има съсед със значиетлна маса.Отговор на въпроса - 'Къде да се търси този съсед' - учените засега не могат дадат. Кратко изложение на изследването е отпечатано в списание New Scientist.

Mars
МКС
Луна
Меркурий
Спътници
Сатурн
Юпитер
[16-08-2009] Възможно е , Млечният път да има невидим съсед - галактика.
Астрономи от Калифорнийският университет в Бъркли , са открили косвени доказателства , че Млечният път има съсед със значиетлна маса.Отговор на въпроса - 'Къде да се търси този съсед' - учените засега не могат дадат. Кратко изложение на изследването е отпечатано в списание New Scientist.

В рамките на работата на астрофизиците е било разпределението на газа на границата на Млечния път. Провеждайки серия компютърни симулации на галактическата еволюция, учените са изяснили , че подобно разпределение най-добре се съгласова при наличието на неизвестен съсед.

Пресмятанията показват , че масата на този съсед може да достига до 1% от масата на Млечният път. Това означава е е сравним с Големия Магеланов облак - малка галактика, която 'съпровожда' Млечният път. По думи на изследователите, новият съсед е разположен на около 300 хил светлинни години от нашата галактика.

Работа на учените е била оценена положително от специалистите. Главен недостатък обаче е факта, че този съсед до сега не е открит. Авторите на статията предлагат няколко варианта за обяснение на този парадокс. Първо , съседа може да е скрит за наблюдателите от Земята от самата наша галактика.Например ако тази другата галактика се разполага в галактическата плоскост , но от другата по отношение на нашата планета страна от центъра на нашата галактика.
Второ - даже галактиката да не е скрита от земния наблюдател, съществува вероятност, да е достатъчно слабо светеща. В нея може да има малко газ, прах и млади звезди. В резултат на това , обекта до сега не е забелязан.
[www.lenta.ru]прочетена[10607] коментари[1]
Виж Коментарите
Абонирай се
Links