Към 2025г ЕКА ще изпрати апарата Juice към Юпитер и неговите спътници.

От ЕКА са съобщили , че е утвърдена нова научна мисия към ледените луни на Юпитер. Апаратът Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) е бил избран за реализация вместо другите кандидати NGO (New Gravitational wave Observatory) и ATHENA (Advanced Telescope for High-Energy Astrophysics). По този начин апарата JUICE става първата голяма мисия , утвърдена в рамките на програмата на ЕКА Cosmic Vision 2015-2025.

Mars
МКС
Луна
Меркурий
Спътници
Сатурн
Юпитер
[03-05-2012] Към 2025г ЕКА ще изпрати апарата Juice към Юпитер и неговите спътници.
От ЕКА са съобщили , че е утвърдена нова научна мисия към ледените луни на Юпитер. Апаратът Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) е бил избран за реализация вместо другите кандидати NGO (New Gravitational wave Observatory) и ATHENA (Advanced Telescope for High-Energy Astrophysics). По този начин апарата JUICE става първата голяма мисия , утвърдена в рамките на програмата на ЕКА Cosmic Vision 2015-2025.

Според приетият на момента план , JUICE трябва да бъде изведен в космоса през 2020г от космодурма Куру на борда на ракета носител Ариана-5 и да достигне Юпитер към 2030г, след което да работи там поне 3 години, провеждайки различни научни изследвания. Европейските учени казват , че Юпитер и системата от неговите спътници отделно напомнят Слънчевата система в миниатюра.
Особенно внимание апарата ще отдели на изследването на спътниците на Юпитер - Йо, Европа, Ганимед и Калисто. Знае се , че поне три от тях имат собствени океани , които потенциално могат да бъдат обитаеми.
По рано в рамките на програмата Cosmic Vision ЕКА обозначи като една от своите цели търсенето в Слънчевата система на обекти на които може да има живот.
Апарата Juice постоянно ще изследва атмосферата на Юпитер и неговата магнитосфера , а също така ще изследва продесите на взаимодействие на спътниците и Юпитер. В числото на важните задачи на Juice влизат задачите по определяне дебелината на океана на Европа, а също така опредляне на най-удобниет места за бъдещо кацане там. Освен това Juice през 2023 трябва да излезе на орбита около Ганимед, за да иследва неговото ледено покритие, а също така да определи вътрешния строеж на този спътник и да се изследва възможното наличие на вътрешен океан под леда.
Известно е , че Ганимед е единственият спътник в Слънчевата система , който генерира собствено магнитно поле и апарата Juice ще изследва това поле.
Напомняме , че първоначално ЕКА анонсира програмата Cosmic Vision още през 2004г , като започна да приема предложения за потенциални направления на изследвания. Следващият тур по избиране на големи научни проекти в рамките на тази програма ще се състои през 2013г.
[CyberSecurity]прочетена[5968] коментари[2]
Виж Коментарите
Абонирай се
Links
Ring
Web hosting by ICDSoft