'Чанье 6' кацна на обратната страна на Луната

Модулът за кацане от китайската мисия 'Чанье-6' успешно се прилуни в заплнираният район на Южния полюс - Ейткен на обратната стана на Луната.

Mars
МКС
Луна
Меркурий
Спътници
Сатурн
Юпитер
[03-06-2024] 'Чанье 6' кацна на обратната страна на Луната
Модулът за кацане от китайската мисия 'Чанье-6' успешно се прилуни в заплнираният район на Южния полюс - Ейткен на обратната стана на Луната.

Апаратът е предназначен за събиране на лунни образци.
"При подръжка на спътника ретранслатор Queqiao-2 модулът за кацане на 'Чанье-6' успешно е кацнал в запланиратото място се казва в съобщението .
"Успешното кацане на Луната - това е само началото , се казва в съобщението на Xinhua, След това модулът ще проведе проверка на състояниет и настройки , след това трябва да разтвори слънчевите батерии и да насочи своите антени , а след това да започне основнат дейост събиране на образци от Лунната повърхност , което ще отнеме около два дни " . Лунните проби ще се събират с помоща на пробиване в няколко точки в автоматичен режим . В задачите на мисията влизат и комплексни научни изследвания в областа на кацане.
По рано бе съобщено , че 'Чанье-6' ще кацне в кратера Аполон на обратната страна на Луната в базейна на Южния полюс - Ейткен . Модулът ще събере образци , след което ще излети и ще се скачи с орбиталния модул и с помоща на възвращаем модул ще достави образците на Земята. Очаква се мисията да продължи 53 дни.
[ИтарТасс]прочетена[639] коментари[0]
Виж Коментарите
Абонирай се
Links